13 มีนาคม 2562 'คอสตาริกา'ฉลาดฟื้นฟูป่า ประเทศผู้นำ'หัวใจสีเขียว'

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/698042

ในยุคที่มลพิษทางอากาศ และมลพิษขยะเป็นปัญหาระดับโลก แต่ละประเทศจึงต้องปรับตัว สัปดาห์นี้พาไปทำความรู้จัก “คอสตาริกา” ที่ผู้นำได้ประกาศเป็นประเทศแรกในโลกที่จะปลอดพลาสติก และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2021 ด้วยการแบนถ่านหินและพลาสติก เลือกใช้พลังงานสะอาดร้อยละ 100 มีพื้นที่ป่าร้อยละ 55 เพื่อให้ผู้นำประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคตได้ศึกษาและเอาเป็นแบบอย่าง

คอสตาริกา เป็นประเทศเล็กๆ ในอเมริกากลางที่มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน มีธรรมชาติที่สวยงาม ที่ตั้งใจเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวฟื้นฟูป่า สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเน้นพัฒนาคนเพื่อความยั่งยืนประธานาธิบดีคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งกลางปี 2018 ประกาศก้าวสำคัญว่าภายในปี 2021 หรือภายใน 3 ปีข้างหน้า จะทำให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของทั้งประเทศเป็นศูนย์ และยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ โดยสิ่งที่ประเทศทำเพื่อบรรลุเป้าหมายมีดังนี้   1. “ใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 99” คอสตาริกาได้แบนการใช้ถ่านหิน และนับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วเกือบทั้งหมด โดยมาจากพลังงานน้ำร้อยละ 78 พลังงานลมร้อยละ 10 พลังงานความร้อนจากภูเขาไฟ (Geothermal Energy) ร้อยละ 10 และอีกประมาณร้อยละ 1 มาจากพลังงานมวลชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์

2. “ผลักดันการใช้รถเครื่องยนต์ไฟฟ้า” เนื่องจากปัจจุบันร้อยละ 70 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในคอสตาริกามาจากรถยนต์บนท้องถนน จึงมีมาตรการลดภาษีรถเครื่องยนต์ไฟฟ้า EV เป็นแรงจูงใจและลดการปล่อยควันพิษ

3. “ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวครอบคลุมร้อยละ 55” คอสตาริกาถือเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรและการค้าไม้ แต่ด้วยมาตรการปลูกป่าเพิ่ม (reforestation) ที่จริงจัง ทำให้ตอนนี้คอสตาริกามีพื้นที่ป่าถึงร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาทั้งหมด นอกจากนี้ในหลายปีก่อนยังจัดให้มีพื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์ พื้นที่สงวนถึงร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ และพยายามปิดสวนสัตว์ทุกแห่งเพื่อให้สัตว์ได้อยู่ตามธรรมชาติ

4.“กำจัดพลาสติกใช้ทิ้ง” กลางปี 2018 คอสตาริกาประกาศว่าจะยกเลิกพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั้งหมด (single use plastic) ภายใน 2021 โดยจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ ใช้ซ้ำได้และรีไซเคิลได้ร้อยละ 100

ด้วยมาตราการทั้งหมดนี้ คอสตาริกาจึงถือเป็นต้นแบบประเทศที่มุ่งมั่นจัดการมลภาวะ ในยุคที่ปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษจากขยะ โดยเฉพาะจากพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศเผชิญ การมีผู้นำที่ตั้งใจพัฒนาประเทศที่เน้นความยั่งยืนจึงมีความสำคัญมาก